Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Kontakt

Telefon: 603412660 (9.00-15.00) Email: vetamigo@vetamigo.pl

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
RegulaminKupujący  ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

Vetamigo Firma Handlowa
ul. 3- go Maja 68
36-200 Brzozów

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Vetamigo.pl to sklep internetowy prowadzony przez

Vetamigo Firma Handlowa

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr ewid. 3211/01 prowadzonej przez Burmistrza Brzozowa ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.


NIP 6861190910
REGON 180533076

nr rachunku bankowego
mBank 90 1140 2004 0000 3602 7216 8227


Adres: 36-200 Brzozów ul. 3-go Maja 68Klienci mogą kontaktować się z Firmą :

Tel. +48 603412660 (cennik połączeń wg cennika połączeń do sieci PLAY )

lub wysyłając maila na adres

vetamigo@vetamigo.pl

 Regulamin

1.
Sklep internetowy Vetamigo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2.
Klienci  mają możliwość korzystania z Vetamigo.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Vetamigo.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na vetamigo.pl ma charakter bezterminowy.  
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Vetamigo.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Vetamigo Firma Handlowa, której przedmiotem są usługi świadczone przez Vetamigo Firma Handlowa, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.
Klient może również złożyć zamówienie poprzez sklep Vetamigo.pl nie dokonując rejestracji i tym samym nie tworząc konta ,lub telefonicznie dzwoniąc na numer Vetamigo Firma Handlowa podany w tym regulaminie.

4.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT) . Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy , które zawarte są w cenniku dostaw w zakładce "cennik dostaw" https://vetamigo.pl/cennik-dostaw (stanowiącą integralną część tego Regulaminu). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

6.
Na wszystkie zakupione w Vetamigo.pl towary wystawiamy paragon fiskalny , a na życzenie Kupującego faktury VAT , będące dowodem sprzedaży . Paragon lub faktura zostaną wystawione w dniu wysłania towaru i zostaną wysłane jedną przesyłką wraz z zakupionym towarem.

7.
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.
Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce "cenniku dostaw" https://vetamigo.pl/cennik-dostaw  (stanowiącą integralną część tego Regulaminu)

9.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Vetamigo Firma Handlowa dotycząca zakupu danego produktu w Vetamigo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Vetamigo.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy Vetamigo Firma Handlowa.


10.
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Vetamigo.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 

Możliwe są następujące formy płatności:

    a) Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi ,listonoszowi lub na poczcie.W wybranych przypadkach Vetamigo Firma Handlowa zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji tego typu zamówień.

    b) Przelewem. Numer rachunku bankowego BRE 90114020040000360272168227. Na ten rachunek Klient sam dokonuje wpłaty jednak nie później jak 3 dni od dokonania zakupu .Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest przekazane do realizacji.

    c) PayU- system płatności - przelewy online, bezpieczne przelewy za zakupiony towar - Klient przelewa pieniądze od razu po wybraniu towaru , realizacja zamówienia zaczyna się od momentu pojawienia się wpłaty na koncie Sprzedającego.
    
    d) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

    e) Gotówką w siedzibie Vetamigo Firma Handlowa - Klient płaci przy odbiorze towaru w siedzibie Firmy

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w zakładce "cennik dostaw" https://vetamigo.pl/cennik-dostaw (stanowiącą integralną część tego Regulaminu).

11.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Vetamigo.pl , Vetamigo Firma Handlowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12.
Sposób realizacji zamówienia 

Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:


    - wybór rodzaju płatności;
    - wybór miejsca wydania rzeczy;
    - dodanie do koszyka produktu;
    - wybór rodzaju dostawy;
    - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ Zamawiam i płacę ”.

Kupujący może złożyć zamówienie także telefonicznie.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia .

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego , o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia .

 Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy , a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego .

 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu , a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia .

Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 h do 30 dni roboczych . O czasie realizacji zamówienia Kupujący będzie informowany drogą mailową.W wyjątkowych przypadkach Kupujący może być informowany o przebiegu transakcji drogą telefoniczną.

13.
Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2 do 6 dni roboczych . Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-3 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.W przypadku niedostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską Klient informuje o tym fakcie Sprzedawcę . Sprzedawca składa reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki u dostarczyciela ( Poczta Polska , wybrana firma kurierska ) najwcześniej 14 dni roboczych od nadania przesyłki , czas na rozpatrzenie reklamacji 30 dni .po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść kupującego ( przesyłka zostanie uznana za zaginioną i nie została dostarczona do kupującego ) ,Sprzedawca zwraca całą wpłaconą kwotę kupującemu.


14.
Prawo do odstąpienia od umowy - ta część regulaminu jest dostępna w zakładce " Odstąpienie od umowy i rękojmia " https://vetamigo.pl/odstapienie-od-umowy (stanowiącą integralną część tego Regulaminu)

15.
Rękojmia - ta część regulaminu dostępna jest w zakładce " Odstąpienie od umowy i rękojmia " https://vetamigo.pl/odstapienie-od-umowy (stanowiącą integralną część tego Regulaminu)

16.
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce "Polityka prywatności" https://vetamigo.pl/prywatnosc (stanowiącą integralną część tego Regulaminu)

17.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego . Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

18.
Zmiany w regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
19.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin". W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl